Hovedbestyrelsen har besluttet at det i fremtiden er kontingent frit at være pensionist medlem.

Dette skyldes at der er for store administrative omkostninger.

Du kan som pensionist deltage i afdelings generalforsamling, dog uden stemmeret i følge vedtægter.

Fremtidig kommunikation vil foregå via hjemmesiden