Jan Pedersen

Formand
Blykobbevej 3, 1. Th
2770 Kastrup
Tjenestested: Rigsarkivet
Mobil: 4171 7331
E-mail: jap@sa.dk
Kontakt privat: 3252 4815

Tommi Heegård Stidsen

Kasserer
Rørmosevej 61
3520 Farum
Tjeneststed: Kgl. Bibliotek
E-mail arb: tfr@kb.dk
Kontakt privat tlf: 4272 1198
E-mail: tommif@mail.dk

Jette Palshøj Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Vognmagergade 5
8544 Mørke
Tlf. 9672 9599
Tjenestested: Statsbiblioteket i Århus
Tjn.tlf. 8946 2013
E-mail: jpp@statsbiblioteket.dk